دریافت
حجم: 1.47 مگابایت

این کتاب برای مقطع کاردانش بوده اما برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی  کاربردی است زیرا آموزش از پایه می پاشد